Twitter
ca

Avís Legal.

Avís Legal

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de “Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI)”, posem en coneixement la següent informació:

Sky&earth Tours, S.L., és el titular del lloc Web skyearth.es, que actua exclusivament com explotadora, i gestora dels continguts del present lloc Web, domiciliada a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS, NIF B43975531 Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2476 Foli 179 Full T-39921 Inscripció 1, és l’encarregada de l’explotació, gestió i funcionament del lloc Web mencionat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho per correu postal a la direcció mencionada al paràgraf anterior o bé a través de correu electrònic info@skyearth.es

CONCEPTE D’USUARI

L’ús del lloc Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació total i sense reserva de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a la versió publicada per sky&earth Tours, S.L. en el mateix moment en que l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en que utilitzi la Web, ja que poden haver-hi modificacions..

INFORMACIÓ SOBRE ELS VÍNCLES “LINKS”

Sky&earth Tours, S.L., no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir per mitjà de vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i Sky&earth Tours, S.L. no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web de skyearth.es, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle o de la informació obtinguda a través d’aquest, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o l’accés, o del ús o mal ús d’un vincle tant en connectar al lloc Web skyearth.es, com en accedir a la informació d’altres webs des del mateix lloc Web RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis a la informació que conté. Sky&earth Tours, S.L. pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis en els serveis o continguts.

També s’adverteix que els continguts d’aquesta Web tenen la finalitat informativa pel que fa a l’oferta de serveis i tarifes segons el que preveu el present avís legal i la resta de textos legals del present lloc Web

INFORMACIÓ SOBRE LA EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERVIVADA D’UN ERROR TÈCNIC I DE CONTINGUT

Sky&earth Tours, S.L. declina qualsevol responsabilitat en cas de que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina en sigui la causa. De la mateixa manera, Sky&earth Tours, S.L. no es fa responsable de caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid electrònic o qualsevol altre tipus. Sky&earth Tours, S.L. no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits o que els serveis o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que Sky&earth Tours, S.L. realitza els seus millors esforços per evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions basades en la informació inclosa en qualsevol de les “websites”, es recomana la comprovació de la informació rebuda per altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

1. L’estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers, logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de Sky&earth Tours, S.L.

2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements als que s’ha fet referència a l’apartat anterior. Aquests actes d’explotació només es podran fer en virtut d’autorització expressa de Sky&earth Tours, S.L. i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de Sky&earth Tours, S.L. 3. Només està autoritzat per a l’ús privat del material documental elaborat per a Sky&earth Tours, S.L.. En cap cas podrà suprimir, alterar, eludir o manipular cap dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats. 4. Excepte autorització expressa de Sky&earth Tours, S.L., no es permet l’enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” skyearth.es 5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de Sky&earth Tours, S.L., estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibit l’ús o la manipulació de qualsevol d’aquests, excepte autorització expressa i per escrit de Sky&earth Tours, S.L.

COMPRA ON-LINE SEGURA

La seguretat és una prioritat per Sky&earth Tours, S.L., per la qual cosa ens esforcem al màxim per assegurar-nos que el nostre procés de transaccions sigui segur i que la seva informació personal estigui protegida:

  • No Comparteixi la seva Informació Personal

  • Identifiqui els Correus Electrònics Falsos (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

  • Comuniqui els intents de ‘phishing’

  • Protegeixi la seva Contrasenya

  • Sempre efectuï els seus pagaments amb els mitjans de pagament de Sky&earth Tours, S.L.

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

Sky&earth Tours, S.L., mai li enviarà un correu electrònic ni el trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a Sky&earth Tours, S.L., ni els seus números de compte bancari o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d’informació personal. En cas de que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a Sky&earth Tours, S.L. per tal de poder investigar l’incident.

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de ‘spoofing’ o ‘phishing’)

Ignori qualsevol correu electrònic que rebi en el que se li demani informació personal o que el redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat de Sky&earth Tours, S.L. o de societats del seu grup, o en el que li demanin que pagui fora dels mitjans de pagament VISA o PAYPAL, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat (‘spoofing’ o ‘phishing’), i haurà de considerar-ho fraudulent. Sky&earth Tours, S.L. utilitza el domini “skyearth.es” en els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, com per exemple: skyearth-security@hotmail.com, pot estar segur de que és un correu fals.

Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “skyearth ” en la seva URL, però que el dirigiran a un lloc web completament diferent. Si mou el ratolí per sobre de l’enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics de Sky&earth Tours, S.L.

Si tot i així vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s’assembli a “El Seu Compte” o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la fraudulenta.

COMUNIQUI ELS INTENTS DE ‘phishing’

Enviï un correu electrònic a l’adreça info@skyearth.es i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.

Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reenviï’l a info@skyearth.es i inclogui la major quantitat d’informació possible sobre aquest.

SEMPRE EFECTUI ELS SEUS PAGAMENTS AMB MITJANS DE PAGAMENT DE skyearth.es

Els pagaments realitzats a través de VISA i PAYPAL són segurs i estan garantits. VISA i PAYPAL són els únics mitjans de pagament autoritzats i reconeguts per comprar productes a Sky&earth Tours, S.L.

En cas de discrepància entre la traducció a l’anglès, xinès i català de la versió en espanyol d’aquest text, prevaldrà aquesta última.

1