Twitter
ca

LOPD

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i el Real Decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD, l’informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic, han estat inclosos en un fitxer titularitat de sky&earth Tours, S.L., domiciliada a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS, NIF B43975531 Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona Tom 2476 Foli 179 Full T-39921 Inscripció 1ª E-mail info@skyearth.es, per tal de poder atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb les ofertes i serveis que ofereix sky&earth Tours, S.L. S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatiu a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Tot i això, en qualsevol moment podrà oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça lopd@skyearth.es i indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”. De la mateixa manera, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i si procedeix, d’oposició (Drets ARCO), en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999 (LOPD), presentat o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida a la Rambla Jaume I, 36 43850 CAMBRILS o a través de coreu electrònic a lopd@skyearth.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.
1